Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Sakralinė muzika (2012-11-28)

Paskelbta: 2012-12-05

 

Apie sakralinę muziką lapkričio 28-osios popietėje  senjorams pasakojo mūsų svečiai - Margarita ir Rimantas Vaičekoniai. Per savo gyvenimą jie turi sukaupę didelę patirtį, kuomet vadovaudami chorams, daugelį kartų jie rengė sakralinės muzikos koncertus. Rimantas Vaičekonis  yra sukūręs  ne vienai giesmei muziką.

Kas tai yra sakralinė muzika, kas tai yra grigališkasis giedojimas, kada jis prasidėjo, kaip bėgant amžiams jis kito? Apie tai ir kalbėjo popietės svečiai. Rimantas ir Margarita Vaičekoniai sugiedojo giesmių, pakviesdami ir senjorus giedoti kartu. Popietėje svečiai  kalbėjo ir apie mūsų folklorą, tremtinių dainas. Kai Rimanto  rankose virkavo akordeonas, armonika, niekas neliko abejingas ir visi senjorai  iš širdies dainavo.

Tai buvo labai nuoširdi, išjausta priešadventinė popietė, kurioje susipynė giesmės ir   dainos, atspindinčios tautos kančios ir kryžiaus kelius. Senjorai  širdingai dėkojo Margaritai ir Rimantui Vaičekoniams, linkėdami kūrybinės sėkmės.

Popietėje  pasveikinome lapkričio mėnesį gimusius. Gėlės, linkėjimai, „Ilgiausių“ metų  ir bendra malda.    

                                                      Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021