Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

2013 metų kalendoriaus „Dievo angelai, mūsų sargai“ ir knygos „Evangelija kasdien“ penktosios (C) metų pristatymas (2012-11-11)

Paskelbta: 2012-11-12

Lapkričio 11 d.  18.00 val.  gausiai susirinkusius tikinčiuosius Tautos šventovėje  džiugino  Kauno sakralinės muzikos mokyklos  giesmės, švelnūs, kupini meilės ir džiugesio žodžiai Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio, kuris vadovavo šv. Mišių aukai,  kartu su koncelebruojančiais  kun. Algirdu Akelaičiu ir kun. dr. doc. Kazimieru Ambrasu SJ.

Homilijoje vyskupas atkreipė dėmesį, kad tiek pirmajame skaitinyje iš  Pirmosios Karalių knygos ( Kar 17,10-16), tiek Evangelijoje pagal Morkų (Mk 12,38-44) kalba sukasi apie našlę, jos  besąlygišką pasitikėjimą Dievu. Našlė nieko neturi, bet pasitikėdama  Dievu atiduoda viską, ką turi. Benediktas XVI paskelbė šiuos metus – Tikėjimo metais, kad mūsų  tikėjimas taip pat nesusvyruotų, kad visiškai pasitikėtume Dievu.  Daugelis tikinčiųjų atiduoda Viešpačiui tik tai, kas jiems atlieka, net sekmadienį ateiti į  šv. Mišias tampa labai sunki našta.  Imkime pavyzdį iš našlės ir iš šv. Faustinos, kuri pasakė: „Nuo šios valandos nėra mano valios, yra tik Dievo valia“. Tai ir mes užsidekime troškimu atsisakyti savo norų ir paveskime savo troškimus Viešpačiui. Tegul mūsų kelionės žemėje tikslas būna – kurti Dievo karalystę žemėje. Tuomet mūsų laukia atlygis danguje, kaip apaštalas Paulius tvirtina: „Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli“ (Kor 2,9). Tad mylėkime! – pakiliai baigė homiliją vyskupas.

Po šv. Mišių gausus būrys tikinčiųjų nuskubėjo į konferencijų salę, kur buvo pristatytas Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio 2013 metų kalendorius „Dievo angelai, mūsų sargai“ ir  penktoji C metų knyga  „Evangelija kasdien“.

Pristatymą pradėdama aktorė Doloresa Kazragytė sakė, kad šis kalendorius tai visiems puiki dovana 2013-siems metams. Intarpuose aktorė  skaitė eiles iš Palaiminimų knygos apie angelų palaiminimus.

Visų susirinkusiųjų širdis ypač dvasingai  sujaudino Kauno sakralinės muzikos mokyklos mergaičių choras, vadovaujamas Nijolės  Jautakienės. Jos atliko keletą giesmių: „Meldžiuos dvasia“, „Vilties giesmė“, „Viešpaties lelija“.

Vyskupas Eugenijus Bartulis pasidžiaugė, kad jau septintą  kartą kalendorius pristatomas Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.  2013-siais metais su kalendoriumi mus lydės angelai, su kuriais turime ir trokštame bendrauti. Mes,  kiekvienas, turime savo angelą sargą, ryte su juo pasisveikiname ir paprašome, kad globotų mus visą dieną. Mūsų angelai nuliūsta, kai užrūstiname Dievą. Šventame Rašte net 220 kartų pakartotas žodis „angelas“.

2013 metų kalendoriaus pirmame  lape yra įrašyta  „Ugninga malda į šventuosius angelus“, Senovinė „Septynių šventųjų palaiminimų“ malda  bei J. E. Šiaulių vyskupo pamąstymas su autografu. Kiekvieno mėnesio nuotraukoje užfiksuotas skirtingų Lietuvos bažnyčių altorių ar kupolų skliautų fragmentai, kuriuose regime angelus. Kiekvienas vaizdas siejamas su pagrindine to mėnesio iškilme.

Taip pat vyskupas pristatė penktą C metų  knygą „Evangelija kasdien“.  Darbas atliktas didžiulis, nes keliauta po šv. Žemę ir matytos vietos suderintos su Evangelijos tekstais. Vyskupas priminė, kad kiekvieną dieną reikia gyventi Evangelijos mintimis ir Evangelijos šviesoje. Ryte atsiversti knygą, paskaityti, vakare vėl paskaityti. Ši knyga tarsi kompasas, ji turi būti atversta visą dieną. Jėzus gyvai kalba per Evangeliją. Gyventi Evangelijos dvasia -  tai kartu su Viešpačiu eiti tikėjimo keliu. 

Vyskupas palinkėjo gyventi Evangelijos šviesoje, tada ir gyvenimo kelionėje būsime laimingi, keliausime džiugiai per žemę.

Vakaras baigėsi tradicine giesme, o kalendorius ir knygas  įsigiję žmonės laukė  ganytojo autografo.

A. Azarevičienė ir B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021