Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę (2012-01-20)

Paskelbta: 2012-01-23

 

Sausio 20 d. į šv. Mišias parapijiečiai rinkosi neįprastai 17.00 val. Joms vadovavo naujai į parapiją paskirtas, vos prieš savaitę įšventintas į kunigus vikaras Audrius Martusevičius.

Po šių šv. Mišių į bažnyčią rinkosi įvairių konfesijų atstovai. 18.00 val. prasidėjo Ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę, tema „Mes visi būsime perkeisti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pergalės dėka" (plg. 1 Kor 15, 51-58).

Prieš pamaldas vikaras kun. Nerijus Šmerauskas tarė įžanginį žodį ir pristatė atvykusius svečius: Kauno stačiatikių Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos kun. Nikolajų Murašovą, Kauno evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčios diakoną Arūną Žydaitį , Kauno jungtinės metodistų bažnyčios kun. Remigijų Matulaitį.

Pamaldose dalyvavo Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kan. kun. Robertas Pukenis, kun. Nerijus Šmerauskas, kun. Audrius Martusevičius  bei  stačiatikių, evangelikų liuteronų, metodistų ir katalikų bendruomenių nariai. (išsamiai žr.: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=748)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021