Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje –Tarnystė ir džiaugsmas, ir darbas (2011-11-23)

Paskelbta: 2011-12-05

Kristaus Pparapijoje  jau daugiau kaip metus dirba vikaras kun. Nerijus Šmerauskas. Jis ne kartą lankėsi senjorų popietėse, tačiau apsilankymas lapkričio 23-ąją buvo išskirtinis. Mes gerbiamo vikaro paprašėme papasakoti apie save, kodėl jis pasirinko kunigystės kelią.

 

Kunigas Nerijus papasakojo apie savo vaikystę, šeimos šaknis, tradicijas, mokslus ne tik Kaune , bet ir Amerikoje. Jis giliai suvokęs, koks atsakingas kunigo darbas, todėl ieškojo brandumo ir patirties. Mokslas ir gyvenimas JAV jam labai padėjo suvokti ypač svarbias gyvenimo tiesas ir filosofiją. Ten, mokydamasis ir aktyviai dalyvaudamas lietuvių išeivijos gyvenime, įgijo ne tik patirties, bet ir giliai įsitikino, kas esi kaip lietuvis, kuris turi seną kultūrą ir kalbą, suvokti savo tautines vertybes ir išskirtinumą, pastangas puoselėti tautiškumą, patriotiškumą.

Kunigas Nerijus tai vertina, kaip Dievo dovaną, kas jam padėjo subrandinti savo pašaukimą ir suvokti, kaip jis gali nuveikti daug darbų tikinčiųjų šeimai.

Kunigas Nerijus papasakojo apie vikaro darbą parapijoje, Kauno klinikose ir Marijos radijuje. Regis, tiek daug pareigų, bet kunigas Nerijus širdingai sakė: „Tarnystė – ir džiaugsmas, ir darbas “.

Senjorai dėkojo kunigui Nerijui ne tik už susitikimo valandą, ber ir už jo tarnavimą Dievui ir Žmogui, linkėjo tvirtybės ir Dievo palaimos jo tarnystėje.

Rima Lipšienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021