Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dialogas - Žodis ir spalva (2011-11-06)

Paskelbta: 2011-11-23

Sielai reikia peno

Kaip to siekti lapkričio 6-ąją susirinkusiems į susitikimą su projekto „Dialogas – Žodis ir spalva“ menininkais linkėjo mūsų parapijos vikaras kun. Nerijus Šmerauskas.

Jis pasidžiaugė, kad turime galimybę pabūti vienas kito artumoje, susitikti su menininkais, nes yra daug didesnių ir tauresnių dalykų kaip kasdienybė.Vikaras linkėjo išgirsti menininkų žodį, pamatyti jų spalvas ir pasidžiaugti.

Šio projekto vadovas aktorius Egidijus Stancikas kvietė nebūti abejingiems rudens grožiui, jo spalvoms, kvietė neužsisklęsti, bet atverti širdį, skleisti šviesą. Ir jis paskleidė rimtį ir vidinę šilumą, žiūrovams skaitydamas A. Mackaus, V. Mačernio, Antuano de Sent- Egziuperi kūrybą.

 

Dailininkė Emilija Jėzualda Jaudegytė pakvietė į savo darbų parodą, pavadinusi ją „Tyliai garsiai...“. Ji teigia, kad paroda skirta šiam ramiam saldžiai graudžiam laikui, kai prisimename Anapilin iškeliavusius savo brangius artimuosius, drauge sėdėjusius prie Kūčių stalo, neišnykusius ir dabar esančius, ir mus sunkumuose globojančius, kuriems ir dabar per Kūčias ant stalo visada padedame lėkštes ir jaučiame, nors ir nematomą jų buvimą šalia...Labai gera ... ir neliūdna...“

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021