Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

2012 metų kalendoriaus „Šventieji, melskite už mus!“ pristatymas (2011-10-30)

Paskelbta: 2011-11-01


Jau tapo tradicija Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje pristatyti Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio katalikišką nuotraukų kalendorių. Tai jau šeštasis ganytojo išleistas kalendorius.


2012 metų kalendorių „Šventieji, melskitės už mus!“ lydi dvylika šventųjų. Gal todėl renginys, sietas su artėjančiomis Visų šventųjų ir Vėlinių šventėmis, įvyko spalio 30 d.

18.00 val. į šv. Mišias susirinko gausus būrys tikinčiųjų. Kiekvienas norėjo išgirsti dvasingą, pamokantį, padrąsinantį, viltį nešantį vyskupo E. Bartulio žodį. Šv. Mišių liturgijai vadovavo vyskupas Eugenijus Bartulis, konselebravo prelatas prof. dr. Vytautas Steponas  Vaičiūnas, alt jubil. Vaclovas Aleksandravičius, diakonas Giedrius Maskolaitis.

 


Po šv. Mišių konferencijų salėje vyko kalendoriaus pristatymas. Vyskupui Eugenijui Bartuliui talkino aktorė Doloresa Kazragytė bei Kauno sakralinės muzikos mokyklos mergaičių ansamblis „Pastoralė“, vadovaujamas vadovės Nijolės Jautakienės.

Vakarą pradėjo aktorė D. Kazragytė Elenos Puišytės eilėmis. Toliau aktorė versdama kalendoriaus lapus, skaitė įrašus, o vyskupas trumpai komentavo kiekvienos nuotraukos atsiradimo kalendoriuje istoriją, pasakojo, kad rinkdamas nuotraukas, peržvelgė daugybę šventųjų paveikslų, puošiančių įvairias Lietuvos bažnyčias. Pasirinkti nekasdieniški, neįprasti, įdomesni šventųjų vaizdai, reprezentuojantys visas septynias Lietuvos vyskupijas.

 


Pavyzdžiui, rugpjūčio mėnesį iš kalendoriaus žvelgiančio šv. Roko paveikslas neįprastas tuo, kad dažnai šalia jo vaizduojamas žaizdas laižantis šunelis, o Gargždų Švč. Trejybės bažnyčioje esančiame paveiksle žaizdomis rūpinasi angelas.
Ne visi paveikslai buvo lengvai pasiekiami. Norint nufotografuoti šv. Kazimierą, teko lipti aukštomis kopėčiomis. Kai kuriuos paveikslus teko rinktis iš dviejų panašių. Šv. Onos paveikslai beveik identiški kabo Vilniaus šv. Onos ir Pasvalio bažnyčiose. Pasirinktas  šviesesnis, ryškesnis.

Profesorė Laima Šimkūnaitė trumpai papasakojo apie ypatingą šv. Kazimiero paveikslo, esančio Vilniaus arkikatedroje, šv. Kazimiero koplyčioje, vertę.

Intarpuose skambėjo „Pastoralės“ atliekamos giesmės skirtos šv. Kazimierui, Švč. M. Marijai, šv. Antanui.

Kalendoriaus pristatymas tradiciškai baigėsi giesme „Viešpaties palaimos prašome“.

                         Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021