Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje – susitikimas su kun. Mindaugu Pukščiu (2007-10-28)

Paskelbta: 2007-10-30

 

Kaip ir kiekvieną sekmadienį, taip ir spalio 28-osios, po šv. Mišių į  konferencijų salę rinkosi tikintieji.

 Ši popietė buvo skirta Visų Šventųjų šventei ir Vėlinėms. Šių švenčių reikšmės labai persipynusios, tad buvo labai įdomu paklausyti kunigo Mindaugo Pukščio išsamaus pasakojimo apie Visų Šventųjų šventę, jos ištakas, apie Vėlines ir šių švenčių skirtybes.

Lapkričio 1-oji – Visų Šventųjų šventė, tai ne liūdesio, ne gedulo diena, – akcentavo kunigas Mindaugas, – tai džiugi šventė, kai mes meldžiamės už šventuosius, už kankinius, tai – iškilminga diena, kai mes pamąstome apie krikščioniškąjį pašaukimą. 
       Su Krikštu sakramentu mes gauname šventumo dovaną, gauname Dievo pasiūlymą tapti šventaisiais. Štai ir turime pasidžiaugti, kad daugybė žmonių, paskelbti šventaisiais, palaimintaisiais. Mes meldžiamės,  prašome pagalbos užtariant šventiesiems. Turime nepamiršti, kad ir mes patys esame pakviesti į šventumą, teigė kunigas, ir gyventi šventai kasdienybėje nėra lengva. Kiekvieną dieną gyvenant krikščioniškai  – jau yra šventumas. O jis pasiekiamas kasdien dorai atliekant savo darbus, vykdant savo pareigas, kurios priklauso šeimoje, kaimynystėje, bendruomenėje.

Buvo prisimintas šv.Teresėlės gyvenimas, Romos Panteono istorija, o taip pat šių švenčių liturgijų skirtumai.     
      Kunigas Mindaugas atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

     
                                                                                    Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021