Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Diakonas Giedrius Maskolaitis – Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2011-06-29)

Paskelbta: 2011-07-01

Birželio 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje, švenčiant Šv. Petro ir Pauliaus iškilmes, arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ diakono šventimus suteikė klierikui Giedriui Maskolaičiui (išsamiau žr. http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=446).

Diakonas Giedrius yra paskirtas sielovadinei praktikai Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

Viešpats Dievas tegloboja, kad savo darbu nuoširdžiai prisidėtumėte prie bažnyčios gerovės.

                                                Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021