Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Padėkos už laisvę metų užbaigimas ir Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konsekravimo 6-osios metinės (2010-12-26)

Paskelbta: 2010-12-27

 

Gruodžio 26-ąją, antrąją šv. Kalėdų dieną, iškilmingomis šv. Mišiomis Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, minint šventovės konsekravimo 6-ąsias metines, užbaigti Padėkos už laisvę metai.  

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Ukmergės Šv. apaštal. Petro ir Povilo parapijos klebonas dekanas kun. Gintautas Kabašinskas, Vilijampolės parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas. (išsamiai žr. http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=44).

Po šv. Mišių pagal tradiciją, minint Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios 6-ąsias konsekravimo metines, įteikti padėkos ženklai parapijai nusipelniusiems asmenims. (išsamiai žr. http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=11&nid=1119).

Kauno arkivyskupas metropolitas S.Tamkevičius SJ įteikė Kauno arkivyskupijos „Švč. M. Marijos Šiluvos“ medalį už tvirtą tikėjimo liudijimą ir ištikimybę Bažnyčiai bei aktyvų dalyvavimą Kristaus Prisikėlimo parapijos gyvenime Pastoracinės tarybos nariui Gintautui Paulauskui.

                                                                        Aldona Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021