Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Dialogas – Žodis ir Spalva 2009 - 2010 m. (programa)

Paskelbta: 2009-09-16
              Mieli ir brangūs, atgaivos nusiraminimo ir ramybės trokštantys, kartu su Jumis džiaugiuosi, kad šiame sunkmetyje galime vėl susitikti jau tradicija tapusiame renginyje „Dialogas – žodis ir spalva“.
             Kartu su Jumis dėkoju šio renginio rėmėjams, aktoriams, dailininkams, skulptoriams ir visiems menininkams, kurių dėka bent valandėlei galėsime pamiršti „krizę“ ir visas mus slegiančias naštas.
                  Iki malonių susitikimų!
                                     Jūsų klebonas mons. Vytautas Grigaravičius


RUGSĖJIS
20 d.
Aktorė skaitovė Stefa Navardaitienė
Raimundo Bulotos fotografijos darbų paroda.
SPALIS
11 d.
Aktorė Virginija Kochanskytė
Tapybos darbų paroda Gintauto Vaičio
25 d.
Aktorė Olita Dautartaitė
Tapybos darbų paroda Gintauto Vaičio
LAPKRITIS
15 d.
Aktorius Petras Venslovas
Grafikos ir porceliano darbų paroda Kristina Ingram ir Eglė Česonytė
LAPKRITIS
29 d.
Advento ciklas „Belaukiant Kalėdų...“
Violeta Sagaitytė (sopranas)
Ligija Richteryt ė- Janulevičienė (fortepijonas)
Grafikos ir porceliano darbų paroda Kristina Ingram ir Eglė Česonytė
GRUODIS
6 d.
Tomas Vaitkus (tenoras)
Vilma Pečiukonytė (fortepijonas)
Leono Striogos skulptūros darbų paroda
13 d.
Tomas Ladyga (bosas)
Beata Vingraitė (fortepijonas)
Leono Striogos skulptūros darbų paroda
20 d.
Rita Preikšaitė (mecosopranas)
Beata Vingraitė (fortepijonas)
Leono Striogos skulptūros darbų paroda
SAUSIS
17 d.
Aktorė Daiva Rudokaitė
Prano Gruišio tapybos darbų paroda
31 d.
Aktorius Doloresa Kazragytė
Prano Gruišio tapybos darbų paroda
VASARIS
14 d.
Aktorius Sigutis Jačėnas
Stasio Žirgulio skulptūros darbų paroda
28 d.
Aktorius bardas Henrikas Savickis
Stasio Žirgulio skulptūros darbų paroda
KOVAS
14 d.
Aktorius Albinas Budnikas
Vytauto ir Aurelijaus Lagunavičių tapybos darbų paroda
28 d.
Aktorė Liucija Zorubaitė
Vytauto ir Aurelijaus Lagunavičių tapybos darbų paroda
BALANDIS
11 d.
Aktorius Saulius Bagaliūnas
Eugenijaus Griciaus tapybos darbų paroda
25 d.
Aktorė Nijolė Lepeškaitė
Eugenijaus Griciaus tapybos darbų paroda
GEGUŽĖ
2 d.
Aktorė skaitovė Daina Kazlauskienė
Grupės „Esame“ tekstilės darbų paroda
16 d.
Aktorė Liucija Rukšnaitytė
Povilo Ramanausko tapybos darbų paroda
BIRŽELIS
6 d.
Aktorius Egidijus Stancikas
Povilo Ramanausko tapybos darbų paroda

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021