Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Kovo 15 d. (sekmadienį) 12.00 val. Konferencija „TAUTINĖS VERTYBĖS TŪKSTANTMEČIO ISTORIJOS TĖKMĖJE“

Paskelbta: 2009-02-19

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai  paminėti

Konferencijų salėje12.00-12.10 val. J.Gruodžio konservatorijos studenčių Indrės Gaškaitės (vokalas) ir Ievos Rakitaitės (fortepijonas) muzikinis pasirodymas.
12.10-12.15 val. Sveikinimai.
12.15-12.30 val. Įžanginis žodis. Kauno Paminklinės Kristaus Prisikėlimo parapijos Katalikių moterų sambūrio pirmininkė Alė Jurgaitienė.
12.30-12.45 val. „Tautiškumo sklaida dabartinėje Lietuvoje“ – prof. Ona Voverienė, Lietuvos moterų lygos pirmininkė.
12.45-13.00 val. „Be tėviškės – nėra žmogaus“ – istorikas, Tėvynės pažinimo draugijos vice pirmininkas Aurelijus Naruševičius.
13.00-13.15 val. „Moterų atnešamos vertybės į politiką“ – prof. Virginija Jurėnienė.
13.15-13.30 val. „Moteris ir šeima šiuolaikinėje visuomenėje“ – VDU docentė, dr. Dalia Snieškienė.
13.30-13.45 val. Muzikinis sveikinimas konferencijos dalyviams.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015