Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Vasario 16 d. (pirmadienį) 18.30 val. Kauno mišraus choro „Leliumai“ koncertas

Paskelbta: 2009-01-26

Choro vadovas profesorius Albinas Petrauskas; Dirigentas Saulius Mažulis; Vargonuoja Dalia Jatautaitė, eiles skaito Olita Dautartaitė.

VII tradicinio šventinio koncerto, skirto Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti, organizatoriai – parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir Vytas Bancevičius

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015