Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Vasario 1 d. (sekmadienį) 12.00 val. sekmadienio popietėje – valanda apie Pal. arkivyskupą Jurgį Matulaitį

Paskelbta: 2009-01-21
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015