Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Gruodžio 28 d. (sekmadienį) 12.00 val. Knygos albumo „Kristaus Prisikėlimo parapija "pristatymas

Paskelbta: 2014-12-22


Šio albumo tikslas – švenčiant paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80-metį ir Tautos šventovės konsekravimo 10-metį per fotografijas, trumpus komentarus, kviečia prisiminti atliktus darbus ir dar kartą prisiliesti prie to, kas nesugriaunama, nesunaikinama, jei tik pasitikime Viešpačiu, pavedame Jam savo kelią ir viską darome Jo šlovei. Tikras džiaugsmas užlieja širdį, kai Dievo dėka pasiekiamas tikslas, kuriam Viešpats buvo numatęs tave. (Mons. V. Grigaravičius)
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015