Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Tėvelių dėmesiui!

Paskelbta: 2017-09-04

Vyksta registracija vaikams, besirengiantiems priimti Pirmąją Šv. Komuniją (nuo 10 metų) ir jaunuoliams besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (nuo 15 metų). Prašome registruotis parapijos raštinėse ir zakristijoje.

Rugsėjo 17 d., sekmadienį,  9.15 val. šv. Mišios vaikams, besirengiantiems priimti Pirmąją Šv. Komuniją (Kristaus  Prisikėlimo bažnyčioje,  Aukštaičių g. 4), po Mišių pirmas susitikimas;

Spalio 1 d., sekmadienį, 17.00 val. pirmas susitikimas  jaunuoliams (Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje), 18.00 val dalyvavimas Šv. Mišiose  

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015