Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Jungtinis kamerinis choras "Pastoralė - giesmė"

Vadovė –Nijolė Jautakienė, buvusi Kauno Sakralinės muzikos mokyklos įkūrėja ir direktorė, choro „Pastoralė“ dirigentė ir meno vadovė, muzikos aranžuočių bei tekstų autorė, mokytoja ekspertė.

Gieda sekmadieniais per 12.30 val. šv. Mišias bei įvairių liturginių iškilmių metu

  • Choras Kristaus Prisikėlimo parapijoje susibūrė 2016 m. spalio mėnesį. Tai buvusios Kauno sakralinės muzikos mokyklos auklėtinės, giedojusios choruose „Pastoralė“ ir „Giesmė“, atlieka sakralinę ir pasaulietinę muziką, aktyviai dalyvauja religiniuose renginiuose.
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015