Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Sumos choras „In Vivo Dei“

Sumos choras

Dvasios vadovas kun. Julius Grigonis;

Choro vadovas ir vargonininkas - Ramūnas Baranauskas;

Choras gieda sekmadieniais 11 val. šv. Mišiose bei įvairių liturginių iškilmių metu.

Choristai – apie 40 įvairių profesijų ir vyresnio amžiaus žmonių. Choras yra dalyvavęs Lietuvos chorų konkurse.

Norintys giedoti Sumos chore mielai kviečiami skambinti Ramūnui Baranauskui, tel. 860972190.
tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015