Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Tarnautojai ir darbuotojai

Parapijos referentė – Aldona NARUŠIENĖ

Zakristijonas – Imantas MIELIULIS
Aldona NARUŠIENĖ
Parapijos referentė
Imantas MIELIULIS
Zakristijonas
     

Parapijos katechetė – Irena ROMAŠKAITĖ

Parapijos Caritas vadovė – Jūratė MATIKOVIENĖ
Irena ROMAŠKAITĖ
Parapijos katechetė
Jūratė MATIKOVIENĖ
Parapijos Caritas vadovė
     

Atstovė spaudai – Rimutė LIPŠIENĖ

Jaunų šeimų sielovados vadovė – ses. Ramutė BUDVYTYTĖ SSC

Vargonininkas, Sumos ir Vaikų choro vadovas – Ramūnas BARANAUSKAS
Rimutė LIPŠIENĖ
Atstovė spaudai
Ses. Ramutė BUDVYTYTĖ SSC
Šeimos sielovados vadovė
Ramūnas BARANAUSKAS
Vargonininkas, Sumos ir Vaikų choro vadovas
     
     

 

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015