Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Apdovanojimai 2015–2016 metais

2015 m. gruodžio 26 d. padėkos ženklai įteikti:


Rimutė Lipšienė ir Aldona Narušienė
  • Kristaus Prisikėlimo parapijos referentei Aldonai Narušienei už ilgametį nuoširdų darbą bei aktyvų dalyvavimą parapijos gyvenime.

  • Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos narei Rimutei Lipšienei už nuoširdų bei kūrybingą vadovavimą parapijos pagyvenusių žmonių sambūriui „Senjorai“ ir aktyvų dalyvavimą parapijos gyvenime.

  • Individualios įmonės „GT technika“ vadovui Tadui Gecevičiui už dosnų Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikos rėmimą.

2016 m. gruodžio 26 d. padėkos ženklai įteikti


Kristina Rozalija Jasilionienė ir Vytautas Stasys Lagunavičius
  • Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės narei Kristinai Rozalijai Jasilionienei už aktyvią, nuoširdžią pagalbą rūpinantis bendruomenės dvasiniu tobulėjimu.

  • Projekto „Dialogas – žodis ir spalva“ organizatoriui, Lietuvos dailininkų sąjungos nariui, Kauno dailininkų klubo „Meno sparnai" įkūrėjui ir prezidentui Vytautui Stasiui Lagunavičiui už nuopelnus kūrybingai puoselėjant kultūrinį gyvenimą parapijoje.
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015