Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Biblijos studija

Drauge gilinamės į Šventąjį Raštą

Dvasios vadovas – kun. Algirdas Akelaitis

Koordinatorė - Birutė Vasylienė, tel. 8 64741106

Įsteigta 2009 m. pavasarį, grupė vienija 35 parapijiečius, į užsiėmimus pastoviai susirenka iki 25 žmonių.

Suprasti Šventą Raštą nėra lengva. Šv. Raštas dar vadinamas „Gyvenimo knyga“. Kiekvieną kartą skaitant Šv. Raštą, Dievas Tau atskleidžia naujų dalykų: patarimų, įžvalgų , eilučių, kurios verčia susimąstyti savo poelgiais, savo sprendimais...

O, kad tobuliau suprastume, Dievo Žodį kviečiame į grupę. Renkamės pirmą ir trečią mėn. ketvirtadienį 17.30 val. katechezės k.

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015