aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2017-02-19

  • Šiandien  12.00 val. konferencijų salėje vyks Žaliakalnio bendruomenės valanda "TU ANT ŽALIO KALNO GYVENI". Koncertuoja bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ mišrus choras „Gaida“.
  • Nuo šio sekmadienio, sekmadieniais, 16.00 val. mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios jaunimui.
  • Vasario 20 d. 18.00 val. parapijos namuose (Aukštaičių g. 6) prasideda Alfa kursas bendruomenei. Alfa kursą praves parapijos tikybos metodinio centro mokytojas Gabrielius Velička. Norintys dalyvauti kviečiame registruotis parapijos raštinėse. 
  • Vasario 22 d. Bažnyčia švenčia Šv. Petrą, apaštalo sostą.
  • Kovo mėn. 18 d. organizuojama piligriminė kelionė į Kaišiadoris. Aplankysime ark. T. Matulionio kriptą, bus aukojamos šv. Mišios. Norintys vykti kviečiame registruotis parapijos raštinėse.
  • Parapijoje pradeda veikti teisės klinika. Pirminė nemokama teisinė pagalba yra teikiama Prisikėlimo parapijos namuose prie mažos bažnyčios (Aukštaičių g.6). Konsultuojame kiekvieną ketvirtadienį nuo 16.30 val. iki 18.00 val. Konsultacijai būtina registruotis. 
  • Lapkričio 8-17 d. organizuojama piligriminė kelionė į Šv. Žemę, o 2018 m. sausio mėn.  - į Gvatelupę. Išsamesnę informaciją suteiks parapijos raštinėje.
  • Kviečiame jungtis į Gyvojo rožinio maldą. Rožinis kalbamas bazilikoje 17.30 val.
  • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, „Ta pati“ meditacinę knygelę ,,Žodis tarp mūsų“, Šv. Raštą, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“ .
  • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią