aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2017-11-19

 • Šiandien pirmą kartą istorijoje minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kurios įvedimą popiežius Pranciškus paskelbė užbaigdamas Gailestingumo jubiliejų. Šiandien bendrai, su visa Bažnyčia, esame kviečiami į maldą už vargstančius bei skurstančius mūsų šalyje ir visame pasaulyje.
 • Šiandien 17.00 val. į specialiai šiai progai skirtą Eucharistiją Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje arkivyskupas L. Virbalas kviečia Kaune bei arkivyskupijoje vargstantiesiems tarnaujančių organizacijų ir bendrijų darbuotojus.
 • Šiandien 12.00 val. konferencijų salėje kviečiame į popietę “Tautos stiprybė – jos kalba”. Renginį, skirtą Lietuvių kalbos kultūros metams ir artėjančiam Nepriklausomos Lietuvos 100-ajam gimtadieniui organizuoja XXVII knygos mėgėjų draugija, partneriai – LUMA, bendruomenės centras “Žaliakalnio aušra“, o parodų salėje eksponuojama dailininko Alfredo Šato tapybos darbų paroda „...alsuoju Ramybę...“
 • Šiandien 16.30 val.  vyks popietė tėvams auginantiems paauglius.
 • Lapkričio 23-oji - Negimusio kūdikio diena, šv. Mišiose melsimės už negimusius kūdikius ir jų netektį išgyvenančius tėvus.
 • Lapkričio 26 d., kitą sekmadienį, švęsime Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo, iškilmę. Išpildžius įprastinęs sąlygas, bus galima laimėti visuotinius atlaidus.
 • Lapkričio 26 d. kitą sekmadienį, 11.00 val.Melsimės už Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos buvusius ir esamus vargonininkus, choristus, giedotojus bei jų vadovus. Kviečiame bazilikos choristus bei giedojimo grupių vadovus bendrai maldai. Drauge švęsime Eucharistiją ir prašysime šv. Cecilijos užtarimo bei globos visiems religinės muzikos puoselėtojams.
 •  Lapkričio 29 d., trečiadienį, 18.00 val. konferencijų salėje vyks Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymų ciklas „Gailestingai veik!”, tema “Pirmoji pagalba ligoniui“.
 •  Gruodžio 3 d. - Advento pradžia, pradėsime naujus Bažnytinius metus. Po 11.00 val. šv. Mišių Kristaus Prisikėlimo parapijos Pastoracinės tarybos nariai priims priesaiką.
 • Kviečiame įsigyti katalikišką literatūrą: „Žodis tarp mūsų“, „Magnificat“ „Artuma“, „Bernardinai.lt,“ „Ta pati“, laikraščius „Prisikėlimas“ ir XXI amžių.
 • Kitą sekmadienį bus renka antroji rinkliava Kunigų seminarijai. Dėkojame už aukas. 
 • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią