aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2018-05-20

  • Šiandien švenčiame Sekminių iškilmę.
  • Šiandien 13.30 val. bazilikoje vyks Sakralinės poezijos valanda.Dalyvauja poetai, aktoriai, tame tarpe prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, kun. Robertas Grigas.
  • Šiandien 18.30 val. koncertas bazilikoje „Kurkime istoriją kartu“, skirtas J. Pauliaus II bažnyčios statybai paremti.
  • Gegužės 25 d., penktadienį, 18.00 val. bazilikoje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Sakramentą teiks Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.
  • Birželio 29 d. baigiasi Velykinės išpažinties laikas. Raginame tikinčiuosius atlikti velykinę išpažintį, jei dar neatlikote ir pasirūpinti savo ligoniais, kad ir jie atliktų išpažintį.
  • Birželio 15 d., penktadienį, minint arkiv. T. Matulionio paskelbimo palaimintuoju pirmąsias metines, organizuojama piligriminė kelionė į Kaišiadoris. Kviečiame registruotis ir dalyvauti iškilmėje.
  • Norintys dalyvauti pop. Pranciškaus Mišiose rugsėjo 23 d. Kauno Santakoje, prašome registruotis parapijos raštinėse arba bazilikos zakristijoje. Kvietimus galėsite atsiimti rugpjūčio mėn. pabaigoje.
  • Lapkričio mėn. organizuojama piligriminė kelionė į Šv. Žemę, o 2019 m. sausio mėn. į Gvatelupę. Išsamesnę informaciją suteiks parapijos raštinėje.
  • Kviečiame įsigyti katalikišką literatūrą: „Žodis tarp mūsų“, „Magnificat“ „Artuma“, „Bernardinai.lt,“ „Ta pati“, laikraščius „Prisikėlimas“ ir XXI amžių.
  • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią