aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2017-06-18


  • Šiandien  švenčiame Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmę. Po 12.00 val. šv. Mišių iš Kauno arkikatedros bazilikos Vilniaus g. ir Laisvės alėja į Įgulos bažnyčią bus einama procesija su Švč. Sakramentu. Devintinių procesijai ir iškilmėms vadovaus arkivyskupas L. Virbalas SJ. Tikinčiuosius kviečiame gausiai dalyvauti.
  • Birželio 24 d., šeštadienį, 11.00 val. šv. Mišiomis arkikatedroje švęsime Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę. Šią dieną bus šventinami diakonai. Kviečiame tikinčiuosius dalyvauti.
  • Birželio 25 d. 14.00 val. Vilniuje Katedros aikštėje arkivyskupas Teofilis Matulionis bus paskeltas palaimintuoju. Norinčius vykti į iškilmę kviečiame registruotis parapijos raštinėse.
  • Birželio 29 d. Bažnyčia mini apaštalus šv. Petrą ir Paulių. Šią dieną aplankius katedrą ir baziliką sukalbėjus Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą, įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius atlaidus.
  • Birželio 29 d. baigiasi Velykinės išpažinties laikas. Raginame tikinčiuosius atlikti velykinę išpažintį, jei dar neatlikote ir pasirūpinti savo ligoniais, kad ir jie atliktų išpažintį.
  • Lapkričio 8-17 d. organizuojama piligriminė kelionė į Šv. Žemę, o 2018 m. sausio mėn. į Gvatelupę. Išsamesnė informacija teikiama parapijos raštinėje.
  • Kitais metais Kristaus Prisikėlimo bazilikoje bus atnaujinta šildymo įranga. Ateityje baziliką šildysime infraraudonaisiais spinduliais. Kviečiame savo vardine auka prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo.
  • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, „Ta pati“ meditacinę knygelę ,,Žodis tarp mūsų“, Šv. Raštą, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
  • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią