aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2018-09-16


 • Šiandien 11.00 val. švenčiame Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus parapijoje.
 • Šiandien 12.00 val. bazilikos konferencijų salėje vyks dokumentinio filmo „Pranciškus. Popiežius iš naujojo pasaulio“ peržiūra.
 • Rugsėjo 21 d. Bažnyčia mini apaštalą, evangelistą šv. Matą.
 • Rugsėjo 21 - 22 d. Popiežiaus Pranciškaus belaukiant Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyks 24 val. Švč. Sakramento adoracija. Bus klausoma išpažinčių nuo 15 iki 22 val., adoracija prasidės penktadienį 8.00 val. ir baigsis šeštadienį 8. 00 val.
 • Iki rugsėjo 20 d. kviečiame atsiimti kvietimus į šv. Mišias Santakoje. Su savimi turėkite registracijos numerį.
 • Vyksta registracija vaikams ir paaugliams besirengiantiems priimti Pirmąją šv. Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą. Registruotis raštinėse.
 • Mieli parapijiečiai, kviečiame įsijungti parapijos institucijų veiklą. Jus kviečia parapijos šeimų bendruomenė, jaunos šeimos, Biblijos studija ir Šv. Rašto grupė, Šiluvos M. Marijos draugija, Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“, savanorių laukia Caritas ir Pagalbos namuose tarnyba, kviečiami ministrantai, jaunimas, adoruotojai norintys adoruoti prie Švč. Sakramento, Alfa kursas, procesijų dalyviai, norinčius giedoti Jūsų laukia choro vadovai, vyks dvasiniai pokalbiai su kunigu.
 • Kristaus Prisikėlimo parapijoje  organizuojamas - vaikų choras. Vadovė Nijolė Jautakienė kviečia jau pradėjusius ir naujai norinčius giedoti chore vaikučius nuo 6 iki 12 m. amžiaus. Kviečiame prisijungti būsimus - Pirmosios Komunijos vaikučius.
 • Lapkričio mėn. organizuojama piligriminė kelionė į Šv. Žemę, o 2019 m. sausio mėn. į Gvatelupę. Išsamesnę informaciją suteiks parapijos raštinėje.
 • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, „Ta pati“, leidinį „Magnificat“, meditacinę knygelę "Žodis tarp mūsų“, Šv. Raštą, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
 • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią