aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2019-03-17


  • Šiandien 12.00 val. konferencijų salėje kviečiame į poezijos popietę "Atgalios ar sugrįžti kas šaukia“. Lietuvių išeivijos poetų - Aisčio, Bernardo Brazdžionio, Jono Meko, Liūnės Sutemos, Henriko Nagio poeziją skaito aktorė Olita Dautartaitė. Spalvos galerijoje – dailininko Bangučio Prapuolenio akvarelės darbų parodos „Judesiai tyloje“ atidarymas.
  • Nuo kovo 29 d. 8.30 val. iki kovo 30 d. 8.00 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  bus švenčiamos „24 valandos Viešpačiui“. Vyks Švč. Sakramento adoraciją, bus galima atlikti išpažintį. Kunigai klausys išpažinčių nuo 7.00 iki 9.00 val. ir nuo 16.00 iki 19.00 val.
  • Mieli tikintieji, nuoširdžiai dėkojame už visokeriopą paramą bažnyčiai. Dėka Jūsų aukų bažnyčioje palaikoma tvarka, atliekami kapitaliniai ir einamieji darbai, išlaikomi bažnyčios tarnautojai, dalis lėšų skiriama Kunigų seminarijos išlaikymui. Primename, kad iki gegužės 1 d. dirbantieji gali 2 proc. pajamų mokesčio sumos pervesti Prisikėlimo bazilikai puošti. Už šias aukas bus gaminami bazilikos vitražai. Jei esate apsisprendę 2% nuo GPM pervesti mūsų bažnyčiai iki gegužės 1 d. užpildykite ir pateikite Valstybinei mokesčių inspekcijai nustatytos formos FRO512 prašymą. Blankus galite įsigyti kioskelyje, parapijos raštinėse arba galite gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijoje ir jų teritoriniuose skyriuose bei rasti internete: http://www.vmi.lt/formos/pdf/FR0512.pdf
  • Parapijoje veikia Šv. Juozapo teisės klinika, kuri parapijiečiams teikia nemokamą pirminę teisinę pagalbą. Pagalba yra teikiama kiekvieną ketvirtadienį nuo 16:30 iki 18:00 val. Reikalinga išankstinė registracija. Išsamią informaciją rasite parapijos skelbimų lentoje ar internetinėje svetainėje – www.teisinispatarimas.lt
  •  Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, „Ta pati“, leidinį „Magnificat“, meditacinę knygelę "Žodis tarp mūsų“, Šv. Raštą, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
  • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią